Kırşehir Flash Haber

DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI…!

DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI…!
15 Mayıs 2018 - 22:50 'de eklendi ve 629 kez görüntülendi.

Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

DÜVE ALIM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Destekleme Konuları ve Hibe Oranı
Bakanlığımızca Hibe yetiştirici bölgesi olarak belirlenen ilimizde TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 100 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilecektir.
2018 yılı için desteklemeye esas damızlık gebe düve birim fiyatı 10,000 TL/baş’dır.
2018 yılı için desteklemeye esas 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların birim fiyatı 6.000 TL/baş’dır.
Alınabilecek Hayvan Irkları
1. Simental
2. Kırmızı/siyah angus
3. Hereford,
4. Limuzin
5. Şarole
6. Belçika mavisi
BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR 
A. Başvuru Yeri, Zamanı ve Başvurunun Yapılması
 1. Bu hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştirici/üreticiler işletmenin bulunduğu/ikamet edilen il/ilçe müdürlüklerine, başvurularını bizzat kendileri tarafından yapması şarttır.
 2. 2018 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen 8 Mayıs – 6Haziran Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru süresi 30(otuz)gündür
 3. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.
 4. Gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.
B. Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir
Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;
 1. Gerçek kişiler
 2. Tüzel kişiler
C. Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar
 1. Yetiştiricinin işletmesi, 1/1/2018 tarihinden önce TÜRKVET’ e kayıt edilmiş olacaktır.
 2. İşletme kapasitesi(Hayvancılık işletmesi kapasite raporu ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.
E. Desteklemeden Yararlanma
 1. Hibe desteğinin yürürlükte olduğu dönem içinde ödeme icmalleri onaylanan ve belirtilen süresi içinde düve alımını tamamlayan yetiştirici/üreticiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.
 2. Her müracaat sahibi, düve alım desteğinden sadece bir defa yararlanabilir.
F. Başvuruda Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler  
 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Başvuru formu,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 4. Varsa, Hayvancılık/Ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/sertifika/fotokopisi
 5. Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
 6. Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
G. Hayvanların Temin Edilebileceği Yerler
Düve Yetiştirici Merkezleri (27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ve 01/12/2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/47)” ne göre 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip kurulan işletmeler), Hastalıktan ari işletmeler(Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi), TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden(TKK) ile iştirakleri, damızlık sığır yetiştirici, süt üretici birlikleri
2018 YILI UYGULAMA TAKVİMİ
​Uygulanan İş ​Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ​Süre (Gün)
​Başvuruların alınması ​08.05.2018-06.06.2018 ​30 Gün
​Başvuruların Sisteme Girilmesi ​08.05.2018-13.06.2018 ​Başvuru süresi boyunca ve ilave 5 iş günü
​İcmal-1’lerin Sistemden Alınması Askı ​18.06.2018-22.06.2018 ​5 iş Günü
​Askı ve Askı Sonucunda İtirazların Değerlendirilmesi(İlçe Müd.) ​25.06.2018-29.06.2018 ​5 iş Günü
​Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2’lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi ​02.07.2018-06.07.2018 ​5 iş Günü
​Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3’lerin HAYGEM’e gönderilmesi ​09.07.2018-13.07.2018 ​5 iş Günü
​HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3’lerin Kesinleştirip Değerlendirilmesi, HAYGEM Tarafından İcmal-4’lerin İllere Gönderilmesi, HAYGEM Tarafından Değerlendirilen  İcmal-4’lerin Müracaat Sahiplerine Bildirimde Bulunulması,Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirmiş Olduğu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunun Tespitinin Tutanağa Bağlanması,Taahhütname İmzalatma Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi ve Ödemeler. ​16.07.2018 ​16.07.2018 sonrasında
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER